Χρήσιμα Τηλέφωνα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ 22220 24000
ΧΡΗΣΙΜΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΥΜΗΣ 22220 22555
ΚΤΕΛ ΚΥΜΗΣ 22220 22257,  22220 22436
ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΚΥΜΗΣ-ΣΚΥΡΟΥ 22220 22020
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 199
ΤΑΞΙ - ΚΥΜΗ 22220 23666
ΤΑΞΙ  ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΥΜΗΣ 22220 22255
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΜΗΣ 22220 22011
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 22220 71545
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ 22220 23381, μέχρι  23385
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΚΥΜΗ,   ΑΤΕ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ 22220 22405
ΚΥΜΗ,   ΕΤΕ - ΕΘΝΙΚΗ 22220 22204
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΥΜΗΣ 22220 22208, 22220 23623
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 22220 23145
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ 22220 22606
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 22220 22634
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΓΕΩΠ) 22220 22247
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 22220 22521
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 22220 22495
ΔΕΗ ΚΥΜΗΣ 22220 22227
ΒΛΑΒΕΣ ΟΤΕ 121
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ ΚΥΜΗΣ 22220 23142
ΔΟΥ - ΕΦΟΡΙΑ ΚΥΜΗΣ 22220 24020, 22220 23740
ΕΒΟ Α.Ε. 22220 22851
ΕΛ ΤΑ  ΚΥΜΗΣ 22220 22234


ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 22220 22332, 22220 23252
ΒΙΤΑΛΩΝ 22220 31775
ΟΞΥΛΙΘΟΥ 22220 46202
ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ 22220 58222
ΣΚΥΡΟΥ 22220 92222
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΚΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Κονίστρες
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΥΜΗ
22220 58325
22220 22261
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΥΜΗ 22220 23467
ΚΑΠΙΤΣΑΛΑ ΑΡΕΤΗ,  ΚΥΜΗ 22220 22282
ΧΑΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΚΥΜΗ 22220 22465
ΨΑΡΡΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗ, ΟΞΥΛΙΘΟΣ 22220 46550
ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ     Κονίστρες         
ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ Α.  ΚΥΜΗ
22220 58032
22220 23088
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ Ζ.  ΚΥΜΗ 22220 22271
ΠΑΥΛΑΚΗΣ Κ.  ΠΑΡΑΛΙΑ 22220 22610
ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΟΞΥΛΙΘΟΣ 22220 46592
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.  ΣΤΟΜΙΟ 22220 46125
ΜΟΝΑΧΟΣ Ι.   ΣΤΟΜΙΟ 22220 46010
ΣΑΓΟΣ  Ε.  ΚΑΛΗΜΕΡΙΑΝΟΙ 22220 29268
ΝΑΝΟΣ Κ.   ΣΤΟΜΙΟ 22220 71502


home